Patarkite

Pristatymo sąlygos ir taisyklės biure ir e-parduotuvėje

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

UAB "DSP Plius"

Biuras-parduotuvė

Kalvarijų g. 124, LT- 08211, Vilnius

Įmonės kodas 300636318

PVM mok. k. LT100002973315

Mob. nr.: +370 652 97727

www.darbosaugospriemones.lt

El. paštas: info@dsp.lt

Biure minimali apsipirkimo suma nuo 20,00 EUR
Galima atsiskaityti grynaisiais arba banko kortele (bekontakte).

Pristatymo ir apsipirkimo e-parduotuvėje sąlygos

Prekes galite atsiimti arba mes prekes galime pristatyti šiais būdais:

1. Nemokamas atsiėmimas "DSP Plius" biure, esančiame Kalvarijų g. 124, Vilniuje

2. Pristatymas į DPD paštomatus visoje Lietuvoje (kaina 4,00 Eur+PVM)

3. Kurjerio paslauga visoje Lietuvoje (kaina 5,00 Eur+PVM)

Minimali krepšelio suma, apsiperkant e-parduotuvėje yra 30 eurų. Užsisakius prekių už 100 eurų ar daugiau, pristatymas nemokamas pasirinkus bet kurį pristatymo būdą.

Prekių pristatymo terminas nurodomas prie kiekvienos prekės individualiai. Užsakius itin didelį prekių kiekį, pristatymo laikas gali kisti. Norėdami žinoti tiksliausią prekės pristatymo terminą, kreipkitės į įmonės vadybininką arba bendruoju tel. +370 652 97727.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės „www.darbosaugospriemones.lt“ tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu - pardavimu susijusius nuostatus.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.

1.3. Naudotis „www.darbosaugospriemones.lt“ paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Elektroninės parduotuvės „www.darbosaugospriemones.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Elektroninė parduotuvė „www.darbosaugospriemones.ltturi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos nurodė Pirkėjas ir pateikti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo vykdymui. Elektroninė parduotuvėwww.darbosaugospriemones.lt“ gali naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais.

2.2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais (naujienų, akcijų siuntimo el. Paštu arba mobiliuoju telefonu) apie tai informuodamas „www.darbosaugospriemones.lt“ el. pašto adresu info@dsp.lt arba telefonu +370 652 97727 išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo - pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui.

2.3. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „www.darbosaugospriemones.lt“ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu: info@dsp.lt, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

5. Pirkėjo pareigos

5.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „www.darbosaugospriemones.lt“ elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

6.4. Elektroninė parduotuvė „www.darbosaugospriemones.lt“ turi teisę nesudaryti Pirkimo - pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, kuris atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.5. Elektroninė parduotuvė „www.darbosaugospriemones.lt“ turi teisę anuliuoti sudarytą Pirkimo - pardavimo sutartį, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.

6.6 Pardavėjas turi teisę nenuomuoti drabužių ir kitų asmeninių apsaugos priemonių.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis, būdais ir pristatymo terminais.

7.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 5 (penkias) darbo dienas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais pasirinktinai su PVM arba be PVM. Elektroninė parduotuvė „www.darbosaugospriemones.lt“ pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu – iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, pinigai pervedami į vieną iš UAB “DSP Plius” banko sąskaitų.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris) į nurodytą adresą arba pasirinktą paštomatą.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu arba į pasirinktą paštomatą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekes atsiimant parduotuvėje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame prekių Perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos nepažeistos ir tinkamos būklės.

9.6. Naudojantis kurjerių paslaugomis, kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.

9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo – pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

10.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

10.3. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinę kortelę (jei ji buvo išduota).

10.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas gali pristatyti asmeniškai arba atsiųsti pasinaudodamas kurjerio paslaugomis. Prekes priimsime mūsų ofise Kalvarijų 124, Vilnius. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

10.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės tretiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima isa atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų elektroninius tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia taisyklių 2.1 punkte nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais adresais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo - pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir www.darbosaugospriemones.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.darbosaugospriemones.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.