Patarkite

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos

Užsisakyti prekes www.darbosaugospriemones.lt el. parduotuvėje pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui reikalingus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir prekių pristatymo adresą.

Patvirtindamas šias taisykles pirkėjas sutinka, jog pateikti pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Duotą sutikimą galite bet kada atšaukti paspausdami kiekviename elektroniniame laiške esančią aktyviąją nuorodą arba rašydami laišką elektroniniu paštu info@dsp.lt. Jei sutikimo neatšauksite, Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, pirkėjas taip pat sutinka, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

Asmens duomenys trečioms šalims yra neteikiami.

Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų subjektas turi būti informuotas apie galimybę bet kada pareikalauti, kad jo duomenys būtų sunaikinti, kreipdamasis į el. parduotuvės administraciją.

Pirkėjas turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys.

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą bei vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl prekių ir paslaugų kokybės.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi (tiesioginės rinkodaros tikslu) iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.